Hesperian Health Guides

Kabanata 31: Paggamit ng mga gamot sa kalusugan ng kababaihan

HealthWiki > Kapag Walang Doktor ang Kababaihan > Kabanata 31: Paggamit ng mga gamot sa kalusugan ng kababaihan

Sa librong ito, nagrerekomenda kami ng maraming gamot. Pinapaliwanag sa kabanatang ito kung paano ligtas na gamitin ang mga ito. Para sa dagdag na impormasyon tungkol sa side effects, babala, medisinang kailangan ng ispesyal na instruksyon, at antibiotics, tingnan ang “Mga Berdeng Pahina”.

mga anyo ng gamot kabilang na ang pildoras, likido, iniksyon, at halaman

Kapaki-pakinabang ang mga gamot, pero hindi nito mapapalitan ang malusog na pamumuhay, mahusay na pagkain, o magandang pangangalaga sa kalusugan.

Ang mga gamot ay droga na magagamit para tulungan ang katawan na labanan ang sakit o bumuti ang pakiramdam kapag may sakit. Puwedeng moderno o tradisyunal ang gamot. Sa librong ito, mas tinalakay namin ang mga modernong gamot. Napakalaki kasi ng pagkakaiba ng mga tradisyunal na gamot mula sa isang lugar papunta sa iba. Ang panlunas na gumagana sa isang komunidad ay maaaring wala o hindi gumagana sa iba pang komunidad. Magpatulong sa mga tradisyunal na manggagamot sa inyong lugar na maghanap ng panlunas na maaaring tumalab sa iyong problema. (Para sa dagdag na impormasyon sa mga tradisyunal na panlunas).

Mahalagang gamitin ang mga gamot sa ligtas na paraan. Kapag wasto ang paggamit, kayang magligtas ng buhay ng mga gamot. Pero kung mali ang paggamit, puwede kang mapinsala o mapatay. Halimbawa, may mga gamot na nakakapagdulot ng problema sa kalusugan ng buntis o nagpapasusong babae at sanggol niya. At maaaring magdulot ang ilang medisina ng ibang mga problema (side effects) na puwedeng nakakayamot, nakakabalisa o mapanganib sa kalusugan ng tao. Kung sobra ang gagamitin mo sa isang bugso, o kung sobrang dalas ang paggamit mo, maaaring mapinsala ka.

Tinatalakay sa kabanatang ito ang ligtas na paggamit ng mga gamot na nasa librong ito para lunasan ang mga problema sa kalusugan ng kababaihan. Nagbibigay din ito ng impormasyon para matulungan kang magpasya kung kailan gagamit ng medisina para paigihin ang kalusugan ng babae.


Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017