Hesperian Health Guides

Magkakatumbas na bigat at bulto (Volume)

HealthWiki > Kapag Walang Doktor ang Kababaihan > Magkakatumbas na Bigat at Bulto (Volume)


WWHND10 insidebackcover 1.png
Ang karaniwang nakatatandang tao ay may timbang na: 60 kilos
60 kg
=
132 pounds o libra (lb)
Pagkapanganak, ang karaniwang sanggol ay may timbang na: 3 kilos
3 kg
=
6 ½ lb
Timbang (gaano kabigat)


16 onsa (oz) = 1 pound (lb)

1 pound = 454 gramo (g)

1000 gramo = 1 kilo (kg)

1 kilo = 2 ⅕ pounds

1 onsa = 28 gramo

1 gramo = 1000 miligramo (mg)

1 grain (gr) = 65 mg

weights of a small child, a young girl, an older girl, and a woman
Narito ang halimbawa kung paano magbago ang katawan ng babae sa takbo ng mga taon:
19.8 lbs = 9 kilos
44 lbs = 20 kilos
77 lbs = 35 kilos
132 lbs = 60 kilos
Bulto o Volume (gaano kalaking ispasyo ang nasasakop; para sa pagsukat ng mga likido)
WWHND10 insidebackcover 3.png
3 kutsarita = 1 kutsara
30 ml ay katumbas ng 1 onsa
1 litro ay higit lang ng kaunti sa 1 quart


1000 mililitro (ml) = 1 litro

1000 mililitro (ml) = 1 cubic centimeter (cc)

3 kutsarita = 1 kutsara

1 kutsarita = 5 ml

1 kutsara = 15 ml

30 ml = mga 1 onsa (ng tubig)

8 onsa = 1 tasa

32 onsa = 1 quart (q)

1 quart = 0.95 litro (l)

1 litro = 1.06 quart
Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017