Hesperian Health Guides

Hesperian HealthWiki


Ipinagbabawal na ibenta o ipamahagi ang mga file para tumubo, anuman ang anyo o format, na wala munang nakasulat na pahintulot mula sa Hesperian. Para gamitin ang mga akdang ito sa lugar o layunin ng pagtuturo, pakibigyan ng kaukulang pagkilala ang Hesperian. Para sa dagdag na impormasyon, tingnan ang aming open copyright.


coronavirus fact sheet

Gamitin ang pinagkakatiwalaang impormasyong pangkalusugan ng Hesperian para matagpuan ang sagot sa iyong mga tanong tungkol sa kalusugan. Nakakapaghanap ng paksa sa HealthWiki at madaling gamitin para gumawa ng sarili mong materyal!

Gamitin ang search bar sa itaas na kanto sa kanan, o tumingin-tingin sa mga titulo sa ibaba para makagalugad at makapag-aral ayon sa paksa.

Nagustuhan mo ba? Magbigay ng donasyon sa Hesperian para mapanatili naming bukas sa lahat at libre ang mga akdang.


Fil cover-nwtnd.jpg Paunang mga kabanata mula sa bagong edisyon ng: BAGONG Kapag Walang Doktor
Ang unang kumpletong kabanata sa Filipino ng ganap na bago, ika-21 siglong edisyon ng tampok na publikasyon ng Hesperian tungkol sa mga bagong panganak, sanggol, at pagpapasuso.


Fil cover-wwhnd.jpg Kapag Walang Doktor ang Kababaihan
Isang napakahalagang akda para sa sinumang babae o manggagawang pangkalusugan na gustong paunlarin ang kalusugan niya at ng kanyang komunidad, at para matuto ang sinuman tungkol sa mga problema na iba ang epekto sa kababaihan kumpara sa kalalakihan. Kasama sa mga paksa ang kalusugang reproduktibo, alalahanin ng mga bata at nakatatandang babae, karahasan, at kalusugan ng pag-iisip.
two women look at a computer.