Hesperian Health Guides

Ang BAGONG Kapag Walang Doktor, Paunang mga kabanata mula sa bagong edisyon ng

Every day 20,000 people visit the HealthWiki for lifesaving health information. If everyone gave just $5 we could translate 50 more chapters.

Make a giftMake a gift to support this essential health information people depend on.


HealthWiki > Bagong Kapag Walang Doktor


Ang nasa ilalim ay paunang kabanata ng libro ng Hesperian: Ang Bagong Kapag Walang Doktor. Maglalagay pa ng dagdag na mga kabanata habang natatapos at naisasalin ang mga ito. Magbasa pa tungkol sa malakihang pagbabago sa gamit na gamit na akdang ito.