Hesperian Health Guides

Ang sistemang reproduktibo ng babae

Sa kabanatang ito:

May mga parteng sekswal ang babae sa labas at loob ng katawan. Tinatawag ang mga ito na organong reproduktibo, genital o ari. Tinatawag na vulva ang panlabas na ari. Minsan ginagamit ang salitang puwerta o puke para sa buong panlabas na ari. Pero ang puwerta ay ang bahagi lang na nagsisimula bilang bukasan sa vulva at tumutungo papasok sa matris. Minsan ang puwerta ay tinatawag na ‘lagusan sa panganganak.’

babaeng nakahubad, nakaupo na nakabuka ang mga binti

Pinapakita ng drowing sa baba kung ano ang itsura ng vulva at ano ang tawag sa iba’t ibang bahagi nito. Pero kakaiba ang bawat babae. May pagkakaiba sa laki, hugis at kulay ng mga bahagi, laluna sa panlabas at panloob na mga tiklop o ‘labi.’

Ang mga suso

Iba’t iba ang hugis at laki ng mga suso. Nagsisimula itong lumaki sa batang babaeng nasa pagitan ng 10 at 15 taon, sa pagdadalaga (puberty) niya. Gumagawa ito ng gatas para sa sanggol pagkatapos ng pagbubuntis. Kapag hinihimas sa pagtatalik, tumutugon ang katawan ng babae—namamasa ang puwerta at nagiging handa para sa seks.

katawan ng babae, ipinapakita kung saan banda ang mga panloob na ari o bahaging reproduktibo
Loob ng suso:
drawing ng mga bahagi ng suso
Glandula (glands) gumagawa ng gatas.
Ducts daluyan ng gatas papuntang utong.
Sinuses imbakan ng gatas hanggang inumin ng sanggol.
Utong dito lumalabas ang gatas mula sa suso. May utong na naka-alsa, at mayroon ding pantay.
Areola maitim at magaspang o bukol-bukol na balat sa palibot ng utong. Naglalabas ang mumunting bukol ng langis para manatiling malambot at malinis ang utong.


Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017