Hesperian Health Guides

Ang sistemang reproduktibo ng lalaki

Mas madaling makita ang mga sekswal na parte ng lalaki kaysa sa babae dahil nasa labas ng katawan ang karamihan nito. Ang mga bayag ang gumagawa ng pangunahing hormone sa katawan ng lalaki, ang testosterone. Kapag nagbibinata ang lalaki, nagsisimulang gumawa ang katawan niya ng mas maraming testosterone. Ito ang dahilan ng mga pagbabago sa batang lalaki kaya siya nagmumukhang binata o hustong gulang na lalaki.

Pagbuo ng sanggol — magiging lalaki o babae?

lalaking naghahagis ng barya
Lalaki o babae? Tsambahan lang ito— tulad ng pagpitik ng barya

Mga kalahati ng semilya ng lalaki ay magbubuo ng sanggol na lalaki at ang kalahati pa ay magbubuo ng sanggol na babae. Isang semilya lang ang sasanib sa itlog ng babae. Kung lalaking semilya ito, magiging lalaki ang sanggol. Kung babaeng semilya naman, magiging babae ang sanggol.

Dahil mas mahalaga sa karamihan ng mga komunidad ang lalaki kaysa sa babae, may mga pamilyang mas gusto ang anak na lalaki kaysa babae. Hindi ito tama dahil dapat kasinghalaga ng lalaki ang babae. Hindi rin ito tama dahil sa ibang lugar, babae ang sinisisi kung wala siyang anak na lalaki. Pero semilya ng lalaki ang nagtatakda kung lalaki o babae ang sanggol!Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017