Hesperian Health Guides

Mga problema sa kalusugan na dulot ng pagputol sa ari ng babae

babaeng nakahiga nang patagilid at nakapikit habang dinudugo nang matindi

Puwedeng mangyari agad ang mga problemang ito o lumabas sa unang linggo:

 • matinding pagdurugo
 • impeksyon
 • shock mula sa matinding pananakit, pagdurugo, o impeksyon
 • problema sa pag-ihi

Napakadelikado ng lahat ng mga problemang ito. Humingi agad ng tulong.

Puwedeng mangyari ang mga ito sa kalaunan at maaaring tumagal ng maraming taon:

 • problema sa buwanang pagregla
 • problema sa pagtatalik
 • problema habang at pagkatapos manganak
 • tumatagas na ihit dumi
 • hindi mabuntis (pagkabaog)
 • matagalang pananakit
 • problema sa kalusugan ng pag-iisip
 • mga sakit mula sa HIV na impeksyonHuling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017