Hesperian Health Guides

Problema sa kalusugan ng mga babaeng nagtatrabaho sa prostitusyon

INP, kasama ang HIV

Dahil sa kanyang trabaho, mas mataas ang panganib ng babaeng nasa prostitusyon na kapitan ng impeksyon na naihahawa sa pagtatalik (INP) at HIV kaysa sa ibang mga babae. Mas mapanganib dahil mababa ang kita sa prostitusyon, kaya kailangan ng maraming kliyente bawat araw. Gustuhin man niyang protektahan ang sarili ng condom at iba pang mas ligtas na pakikipagtalik, puwedeng pahirapan siya ng mga lalaking nagbabayad. Puwedeng ipilit nila ang pagtatalik sa puwerta o sa puwit at umayaw sa pag-condom. Baka nga maging marahas pa sila kung tumanggi ang babae sa mga di ligtas na seks.

WWHND10 Ch20 Page 344-1.png
Sa ilang mga komunidad, aabot sa 9 sa bawat 10 babaeng nagtatrabaho sa prostitusyon ang may HIV na impeksyon.

Kung sugapa sa droga ang babae, maaaring maitulak siya na ipagpalit ang di ligtas na pagtatalik sa pera o droga, at mabawasan ang kakayanan na alagaan ang sarili.

Katulad ng sinumang babae, kung magka-INP ang babaeng nasa prostitusyon, maaari siyang mabaog o magka-kanser sa cervix. Ang mga INP tulad ng herpes, syphilis, gonorrhea o chlamydia ay nagpapalaki nang husto sa tsansa niyang magka-HIV. Lalo pang malala ang mga panganib na ito sa mga batang babae. Dahil hindi pa ganap ang paglaki ng kanilang ari, mas madali itong mapinsala sa pakikipagtalik.

Maraming mga babaeng nagtatrabaho sa prostitusyon ang walang maayos na impormasyon tungkol sa mga INP, o sa paggamot o pagiwas sa mga ito. Madalas, sarado sa kanila ang mga impormasyon at serbisyong pangkalusugan dahil sa diskriminasyon. Kapag pumunta ang babaeng nasa prostitusyon sa health center para magpatulong, maaaring tratuhin siya nang masama o tanggihan ng serbisyo.

Bumubulong ang resepsyonista sa nakatatandang health worker habang 3 babae ang naghihintay sa mga upuan.

Pagbubuntis

Kailangan ng mga babaeng nagbebenta ng pagtatalik ng ligtas at murang paraan ng kontrasepsyon para mapigilan ang pagbubuntis. Kung wala sa komunidad niya ang mga paraang ito, malamang magkaroon ng di gustong pagbubuntis ang babae. Kung ipagpatuloy niya ang pagbubuntis at kailangan ring ipagpatuloy ang pagbebenta ng seks, nilalagay niya sa panganib ng mga kumplikasyon o INP kapwa ang sarili at ang kanyang dinadala. O maaaring isipin niyang wala nang ibang magagawa kundi magpailalim sa di ligtas na pagpapalaglag. Delikado ang lahat ng mga sitwasyong ito.

Karahasan

dumudukot ang babae sa kanyang bag habang katabing nakatayo ang pulis na nakabukas ang palad

Sa ilang mga lugar, puwedeng maaresto ang babae sa kasong prostitusyon dahil lang may condom para sa sariling proteksyon.

Maaaring nasa bahay para sa prostitusyon o sa kalye ang mga babaeng nasa prostitusyon. Dahil sa mga kondisyong ito, mas madali siyang madahas, magahasa, o manakawan, laluna kung bata pa. Kung ‘pag-aari’ o hawak siya ng lalaki na pumaparte sa kita (bugaw), madalas nandadahas ito para mapanatili ang kontrol sa kanya.

Dahil ilegal sa karamihan ng mga bansa ang prostitusyon, madalas walang anumang legal na karapatan ang nagtatrabaho rito. Hindi sila protektado mula sa abuso ng pulis, o kailangang magbayad ng malaki kapalit ng ‘proteksyon’. Dahil kadalasan ay proteksyon mula sa mga ‘imoral’ na babae ang laman batas, maaaring maaresto, mabugbog, magipit, o magahasa ng pulis ang babaeng nasa prostitusyon.

Kung minamaltrato ka ng batas dahil nagtatrabaho ka sa prostitusyon, sikaping dagdagan ang kaalaman sa iyong mga karapatan. Baka may grupo sa iyong syudad o bansa para sa karapatan ng mga nasa prostitusyon.


Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017