Hesperian Health Guides

Pagpili ng paraan ng pagpaplano ng pamilya

Sa kabanatang ito:

Kung nagpasya ka nang magplano ng pamilya, kailangan mong pumili ng paraan. Para makagawa ng mahusay na desisyon, kailangan mo munang malaman ang iba’t ibang paraan, ang mga bentahe at disbentahe nito.

May 5 pangunahing klase ng paraan sa pagpaplano ng pamilya:

 • Panghadlang na paraan (barrier method), na pumipigil sa pagbubuntis sa pamamagitan ng pagharang sa semilya na marating ang itlog.
 • Hormonal na paraan, na pumipigil sa obaryo ng babae na maglabas ng itlog, nagpapahirap sa semilya na marating ang itlog, at pumipigil sa lining ng matris na masuportahan ang pagbubuntis.
 • Mga IUD, na pumipigil sa semilya ng lalaki na mapertilisa ang itlog ng babae.
 • Natural na mga paraan, na tumutulong sa babaeng malaman kung kailan siya fertile o mabunga, para maiwasan niyang makipagtalik sa panahong iyon.
 • Permanenteng mga paraan. Mga operasyon ito para gawing imposible sa lalaki o babae na magkaanak.

Inilalarawan sa mga susunod na pahina ang mga paraang ito ng kontrasepsyon. Habang binabasa ang bawat paraan, eto ang ilang tanong na maaari mong pag-isipan:

 • Gaano ito kahusay pumigil sa pagbubuntis?
 • Gaano kahusay ang proteksyon nito laban sa impeksyon (INP), kung meron man?
 • Gaano ito kaligtas? Kung meron kang anumang problema sa kalusugan na nasa kabanatang ito, maaaring dapat mong iwasan ang ilang klase ng kontrasepsyon.
 • Gaano ito kadaling gamitin?
WWHND10 Ch13 Page 200-1.png
 • Bukas ba sa paggamit ng kontrasepsyon ang iyong kapartner?
 • Ano ang mga personal na pangangailangan at inaalala mo? Halimbawa, naabot mo na ba ang gusto mong bilang ng anak, o nagpapasuso ka ba ng sanggol?
 • Magkano ang paraang ito?
 • Madali bang makakuha nito? Kailangan bang madalas na pumunta sa health center?
 • Mahihirapan ka ba sa mga side effects nito (mga problemang puwedeng idulot ng paraan)?


Matapos mabasa ang tungkol sa mga paraang ito, may dagdag na tulong sa pagpili. Baka makatulong din na makipag-usap ka sa iyong kapartner, ibang babae, o isang health worker tungkol sa mga paraang ito.

Ikaw lamang ang makakapagpasya kung anong paraan ang tama sa iyo.
PARAAN
Proteksyon para di mabuntis Proteksyon laban sa impeksyon (INP) Ppsibleng side effects Iba pang mahalagang impormasyon
Condom ng lalakiWWHND10 Ch13 Page 201-1 gray.png ★★
mahusay
mahusay na proteksyon
       mahusay
Pinakamabisa kung isasabay sa spermicide at pampadulas na tubig ang pangunahing sangkap. Isabay ito sa ibang mga paraan para makaiwas sa impeksyon (INP).
Condom ng babaeWWHND10 Ch13 Page 201-2.png ★★
mahusay
mahusay na proteksyon
       mahusay
Diaphragm (may spermicide) WWHND10 Ch13 Page 201-3.png ★★
mahusay
kaunting proteksyon
         kaunti
Pinakamabisa kung isasabay sa spermicide. Gagana lang kung tama ang sukat.
Spermicide
WWHND10 Ch13 Page 201-4.png

kaunti
walang proteksyon
           wala
WWHND10 Ch13 Page 201-19.png
allergy sa balat
Mas mabisa kung isasabay sa panghadlang na paraan tulad ng diaphragm o condom.
Hormonal na paraan (pildoras, patch, DMPA)

Fil WWHND10 Ch13 Page 201-group.png

Implant
WWHND10 Ch13 Page 201-7.png
★★★

napaka-husay


★★★★

pinaka-mahusay
walang proteksyon
           wala
WWHND10 Ch13 Page 201-19 gray.png
Pagkaduwal, pananakit ng ulo, pagbabago sa regla
Maaaring mapanganib sa mga babae na may piling problema sa kalusugan.
IUDWWHND10 Ch13 Page 201-9.png ★★★★
pinaka-mahusay
walang proteksyon
         wala
WWHND10 Ch13 Page 201-19.png
malakas at masakit na pagregla
Maaaring mapanganib sa mga babae na may piling problema sa kalusugan.
Pagtatalik na hindi pinapasok ang titi sa puwerta ★★★★
pinaka-mahusay
kaunting proteksyon
         kaunti
Bihirang mahawa ng impeksyon (INP) sa sekswal na paghipo at oral sex (bibig sa ari). Madaling mahawa ng impeksyon ang anal sex (ari ng lalaki sa puwit).
Pagpapasuso (unang 6 na buwan lang)
WWHND10 Ch13 Page 201-11.png
★★★
napaka-husay
walang proteksyon
           wala
Para gumana, dapat sa pagpapasuso lang galing ang pagkain ng sanggol, at hindi pa bumabalik ang regla.
Pag-alam kung kailan mabunga
WWHND10 Ch13 Page 201-12 gray.png
★★
mahusay
walang proteksyon
           wala
Dapat alam ng babae kung kailan siya mabunga at kaya niyang itakda kung kailan makikipagtalik.
Pag-isterilisa
WWHND10 Ch13 Page 201-13.pngWWHND10 Ch13 Page 201-14.png
★★★★
pinaka-mahusay
walang proteksyon
           wala
Hindi na makakabuo ng sanggol ang babae o lalaki pagkatapos ng ganitong operasyon.
Withdrawal
WWHND10 Ch13 Page 201-15 gray.png

kaunti
kaunting proteksyon
         kaunti
Mas mabisa kung sasabayan ng ibang paraan tulad ng spermicide o diaphragm.
Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017