Hesperian Health Guides

Kabanata 13: Pagpaplano ng pamilya

Every day 20,000 people visit the HealthWiki for lifesaving health information. If everyone gave just $5 we could translate 50 more chapters.

Make a giftMake a gift to support this essential health information people depend on.


HealthWiki > Kapag Walang Doktor ang Kababaihan > Kabanata 13: Pagpaplano ng pamilya


nakangiting lalaki at babae na may tatlong anak
Nagliligtas ng buhay ang pagpaplano ng pamilya.

Ang pagkakaroon ng anak sa gusto mong bilang at gusto mong panahon ay tinatawag na pagpaplano ng pamilya. Kung mapagpasyahan mong maghintay bago magkaanak, puwede mong piliin ang isa sa iba’t ibang paraan ng pagpigil sa pagbubuntis. Tinatawag ang mga ito na paraan sa pagpaplano ng pamilya, paraan sa pag-aagwat ng anak o kontrasepyon.


Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017