Hesperian Health Guides

Credits

Tagapamahala ng proyekto: Jane Maxwell
Tagapamahala ng sining:
Deborah Wolf and August Burns
Disenyo at produksyon:
Elena Metcalf and Jane Maxwell
Lay-out ng libro: Laughing Bear Associates,
Montpelier, Vermont
Disenyo ng pabalat: Sara Boore
Lay-out at pagsipi sa pabalat:
Paul Marcus and Shareen Harris
Tagapamahala ng mga pagsubok sa mambabasa:
Katharine Shapiro, Deborah Wolf,August Burns, and Elsa Aegerter
Patnugot sa usaping medikal:
Melissa Smith
Dagdag na pagsusulat:
Susan McCallister, Elena Metcalf, Sandy Niemann, and Sarah Shannon
Dagdag na pananaliksik:
Ronnie Lovich
Dagdag na pananaliksik sa mga gamot:
Todd Jailer and Brian Linde
Dagdag na gawain sa produksyon:
Lora Santiago, Christine Sienkiewicz
Copyeditor: John Kadyk
Proofreader: Marc Polonsky, Lorraine
Mann, and Rose Hauer
Index: Ty Koontz
Tagapamahala ng produksyon:
Susan McCallister

Ilustrasyon

Karapat-dapat bigyan ng natatanging pagkilala ang mga artistang ilustrador. Ang galing at damdaming ibinigay nila sa pagguhit sa libro ay nagbibigay rito ng kalidad na sana ay magbigay daan para madama ng kababaihan sa iba’t ibang panig ng mundo na magkakaugnay sila sa bawat isa. Ang mga artistang ilustrador ay sina:

Namrata Bali (India)
Silvia Barandier (Brazil)
Jennifer Barrios (USA)
Sara Boore (USA)
Mariah Boyd-Boffa (USA)
Heidi Broner (USA)
May Florence Cadiente (Philippines)
Barbara Carter (USA)
Yuni Cho (Korea)
Elizabeth Cox (Papua New Guinea)
Christine Eber (USA)
Regina Doyle (USA)
Sandy Frank (USA)
Lianne Friesen (Canada)
Jane Wambui Gikera (Kenya)
Shu Ping Guan (China)
Susie Gunn (Guatemala)
May Haddad (Lebanon)
Janie Hampton (UK)
Anna Kallis (Cyprus)
Ceylan Karasapan-Crow (USA)
Delphine Kenze (Central African Republic)
Susan Klein (USA)
Joyce Knezevich (USA)
Gina Lee (USA)
Bekah Mandell (USA)
June Mehra (UK)
Naoko Miyamoto (Japan)
Gabriela Núñez (Peru)
Sarah Odingo (Kenya)
Rose Okong’o Olendi (Kenya)
Rosa Oviedo (Nicaragua)
Kate Peatman (USA)
Sara Reilly-Baldeschwieler (UK)
Diana Reiss-Koncar (USA)
Petra Röhr-Rouendaal (Germany)
Leilani Roosman (UK)
Lucy Sargeant (USA)
Felicity Savage King (UK)
Carolyn Shapiro (USA)
Akiko Aoyagi Shurtleff (Japan)
Pat Siddiq (Afghanistan)
Nisa Smiley (USA)
Fatima Jubran Stengel (Palestine)
Suma (India)
Dovile TomkuteVeleckiene (Lithuania)
Andrea Triguba (USA)
Anila Vadgama (India)
Leah Lihua Wang (China)
Liliana Wilson (USA)
Fawzi Yaqub (Turkey)

Mga litrato sa harap ng libro (English na edisyon)

1. Mauritania by Lauren Goodsmith
2. India by Renée Burgard
3. China by Guo Hui Fen
4. Uzbekistan by Gilberte Vansintejan
5. Papua New Guinea by Elizabeth Cox
6. Morocco by Lauren Goodsmith
7. Democratic Republic of Congo by Gilberte Vansintejan
8. Mexico by Suzanne C. Levine

WWHND10 Ch6 Page 003-1.png


Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017