Hesperian Health Guides

Listahan ng mga gamot

Lostahan ng mga gamot

Puwedeng hanapin dito ang pangalan ng gamot na gustong gamitin para malaman kung saan sa mga Berdeng Pahina may dagdag na impormasyon.

Dahil may batas sa Pilipinas na ginagawang kalakaran ang pagpapatampok ng generic na pangalan ng mga gamot, minarapat na puro mga generic na pangalan ang gamitin sa index na ito. Ang mga brand ng gamot na nakarehistro sa Pilipinas ay makikita sa kahon ng impormasyon ng bawat isa, maliban sa ilang partikular na gamot. May mga “popular” na gamot na sobrang dami ang nakarehistrong produkto, kaya hindi na lang nilagyan ng kahit anong brand name. May mga gamot din na walang nakarehistro sa Pilipinas, kaya iniwang blanko, o kung kinakailangan, naglagay ng brand na nasa ibang bansa. Lahat ng brand name ay ginamitan ng pahilis na letra; ang brand name na wala sa Pilipinas ay pahilis at may salungguhit.

Hindi nangangahulugan na nirerekomenda ng mga may akda, nagsalin o naglimbag ng libro ang mga brand name na nasa kabanatang ito.]


Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017