Hesperian Health Guides

Index ng mga problema

Listahan ito ng mga problema sa kalusugan sa librong ito na nalulunasan ng gamot. Sa kaliwang hanay, nakaayos ang mga problema ayon sa Inggles na alpabeto. Nasa gitna kung saang pahina makakabasa ng tungkol sa problema bago gumamit ng gamot. Nasa kanang hanay ang mga gamot na maaaring gamitin para sa problemang nasa kaliwa. Para madagdagan ang kaalaman sa gamot, tingnan sa mga tsart ng medisina mula Mga berdeng pahina.

Problema Tingnan ang mga gamot
rayuma (arthritis) aspirin, ibuprofen
pagdurugo mula sa puwerta
matapos magpalaglag ergometrine, misoprostol
matapos manganak ergometrine, misoprostol, oxytocin
bandang menopause medroxyprogesterone
chancroid azithromycin, ceftriaxone, ciprofloxacin, erythromycin
chlamydia amoxicillin, azithromycin, doxycycline, erythromycin, tetracycline
ubo codeine
pagtatae diarrhea ciprofloxacin, cotrimoxazole, metronidazole
eclampsia, kombulsyon diazepam, magnesium sulfate
epang-emerhensyang kontrasepsyon low-dose na kontraseptibong, pangemerhensyangn pildoras
lagnat aspirin, paracetamol, ibuprofen
matapos magpalaglag ampicillin, ceftriaxone, clindamycin, doxycycline, gentamicin, metronidazole
matapos manganak ampicillin, doxycycline, gentamicin, metronidazole
habang nagle-labor ampicillin, gentamicin, metronidazole
fungal na impeksyon
thrush sa esophagus fluconazole
bibig (thrush) gentian violet, ketoconazole, nystatin
balat gentian violet, fluconazole, ketoconazole, nystatin
puwerta gentian violet, clotrimazole, miconazole, nystatin, suka (vinegar)
gonorrhea (tulo) ceftriaxone, spectinomycin
herpes sore (pagsusugat) acyclovir, gentian violet
impeksyon (pag-iwas)
para sa pagpapalaglag doxycycline, erythromycin
deinfibulation doxycycline, erythromycin
para sa taong may HIV cotrimoxazole
impeksyon (paglunas)
matapos magpalaglag ampicillin, ceftriaxone, clindamycin, doxycycline, gentamicin, metronidazole, tetanus vaccine
pantog (bladder) cotrimoxazole, nitrofurantoin
suso dicloxacillin, erythromycin
matapos manganak ampicillin, doxycycline, erythromycin, gentamicin, metronidazole
matapos ang pagputol sa ari cephalexin, dicloxacillin, erythromycin, tetanus vaccine
bato (kidney) ceftriaxone, ciprofloxacin, cotrimoxazole, gentamicin
balat cephalexin, dicloxicillin, erythromycin, penicillin
pangangati ng
ari (tingnan discharge (lumalabas) sa puwerta)
balat diphenhydramine, hydrocortisone, hydroxyzine
malaria sa unang 3
buwan ng pagbubuntis
clindamycin
naduduwal (nausea) promethazine
mata ng bagong panganak erythromycin eye ointment, tetracycline eye ointment
pananakit
mahina hanggang katamtaman aspirin, paracetamol, ibuprofen
matindi codeine
pelvic inflammatory disease (PID) amoxicillin, azithromycin, ceftriaxone, doxycycline, erythromycin, metronidazole, spectinomycin
pulmonya sa mga taong may AIDS cotrimoxazole
eclampsia, kombulsyon diazepam, magnesium sulfate
pagsusugat na may impeksyon dicloxacillin, erythromycin, gentian violet, penicillin, potassium permanganate
ari azithromycin, benzathine penicillin, ceftriaxone, ciprofloxacin, doxycycline, erythromycin, tetracycline
syphilis
benzathine penicillin, doxycycline, erythromycin, tetracycline
tetano
matapos magpalaglag tetanus toxoid
bagong silang na sanggol benzylpenicillin
trichomonas metronidazole, tinidazole
discharge (lumalabas) sa puwerta
nasa panganib na agka-INP amoxicillin, azithromycin, ceftriaxone, doxycycline, erythromycin, metronidazole, spectinomycin, tetracycline, tinidazole
wala sa panganib na magka-INP clindamycin, clotrimazole, gentian violet, metronidazole, miconazole, nystatin
kulugo sa ari podophyllin, trichloroacetic acid
matris, impeksyon amoxicillin, ampicillin, azithromycin, ceftriaxone, doxycycline, erithromycin, gentamicin, metronidazole, spectinomycin


Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017