Hesperian Health Guides

Pananatiling malusog sa pinakamatagal na makakaya

Kapag may AIDS ang isang tao, hindi na kaya ng sistemang pananggalang (immune system) na labanan ang mga karaniwang impeksyon at sakit. Humihina ang immune system sa bawat sakit, kaya lalong mababa ang kakayanan na labanan ang susunod na impeksyon. Nagpapatuloy ito hanggang sobrang hina na ang katawan ng tao para mabuhay.

Pag-iwas sa impeksyon at sakit ang pinakamainam na paraan para bumagal ang paghina ng immune system. Mahalaga ring gamutin ang anumang impeksyon para hindi kumalat at lumala. Sa ganitong paraan, mananatiling malusog sa pinakamatagal na makakaya ang taong may AIDS.

Pag-iwas sa ibang impeksyon sa pamamagitan ng gamot

Para sa mga taong may HIV, nakakatulong ang regular na paggamit ng antibiotic na cotrimoxazole para pigilan ang pulmonya, pagtatae at iba pang impeksyon. Umpisahan ito kung may problema sa pagbaba ng timbang, sugat o bitak sa paligid ng labi, makati na butlig, shingles, singaw o madalas na sipon.

Uminom ng cotrimoxazole 960 mg (2 tabletang 480 mg: 80 mg trimethoprim at 400 mg sulfamethoxazole), kasabay ng maraming tubig. Kung maari, inumin ito araw-araw, kahit mabuti ang pakiramdam.

MAHALAGA! Mas karaniwan ang allergy sa cotrimoxazole ng mga taong may AIDS. Itigil kung may bagong pamamantal o anumang palatandaan ng allergy sa gamot.

Ang ilang babae ay nagkaka-yeast na impeksyon sa puwerta kapag gumagamit ng antibiotics. Makakatulong ang pagkain ng yogurt o maasim na gatas, o pag-upo sa palanggana ng tubig na may yogurt o suka (vinegar). Tingnan sa dagdag na impormasyon sa: yeast sa puwerta, yeast sa balat at yeast sa bibig.

Sa ibang bansa, rekomendado rin sa mga taong may HIV na uminom ng gamot para maiwasan ang TB. Tingnan sa impormasyon tungkol sa TB.

Kalusugan ng pag-iisip

WWHND10 Ch17 Page 296-1.png

Mahalaga ang mahusay na kalusugan sa pag-iisip para manatiling malusog at maiwasan ang sakit. Naghahatid ang AIDS ng mabigat na pasanin sa isip at emosyon. Karaniwan ang sobrang takot at tensyon (pagkabalisa), o pagkalungkot, o panlulumo. Ang pagkabalisa at panlulumo ay makakapahina ng katawan, kaya mas madaling magkasakit ang tao.

Makakatulong ang health worker na mapag-iba mo ang mga palatandaan ng sakit na mula sa pisikal na problema, at mga palatandaan na mula sa pagkabalisa o panlulumo. Kung malalaman ang sanhi ng problema, maaring mas madalian sa paglunas. Mahalaga ring subukan na pangibabawan ang mga damdaming ito para hindi lalong magkasakit. Makipag-usap sa isang counselor o sumali sa grupong damayan para makakuha ng tulong.


Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017