Hesperian Health Guides

Pag-iwas sa HIV/AIDS

Maiiwasan ang HIV sa ganitong mga paraan:

  • Kung kakayanin, makipagtalik sa isang partner lang, na sa iyo rin lang nakikipagtalik.
  • Ugaliin ang mas ligtas na pagtatalik—ito’y seks na pumipigil sa tamod, dugo at likido ng puwerta na makapasok sa iyong puwerta, puwit o bibig. Mag-condom palagi.
  • Magpa-test kung may INP at tiyakin na ma-test din ang kapartner.
  • Iwasan ang pagbutas o paghiwa sa balat ng karayom o anumang instrumento na hindi naisterilisa sa bawat paggamit.
  • Iwasan ang pagsasalin ng dugo maliban kung emerhensya.
  • Huwag maghiraman ng pang-ahit.
  • Huwag hawakan ang dugo o sugat ng ibang tao na walang proteksyon (tingnan ang "Pag-iwas na maimpeksyon ng HIV sa bahay").


Hindi palaging madali ang pag-iwas sa AIDS

dalawang babae na nakikinig sa radyo habang nag-iisip ang isa

Para makaiwas sa HIV, huwag magbenta ng seks.
Pero hindi ko mapapakain o mapapaaral ang mga anak ko kung hindi ko iyon gagawin.

babaeng nakikinig sa radyo at nag-iisip

Para makaiwas sa HIV, gumamit ng condom tuwing makikipagtalik.
Pero hindi ko mapagamit ng condom ang asawa ko.

babaeng nakikinig sa radyo at nag-iisip habang may maliit na batang naglalaro sa tabi

Para makaiwas sa HIV, makipagtalik lang sa isang kapartner na tapat sa iyo.
Sa asawa ko
lang nga ako nakikipagtalik, pero alam kong may iba siyang babae.


Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017