Hesperian Health Guides

Kabanata 5: Usaping pangkalusugan ng mga batang babae

Every day 20,000 people visit the HealthWiki for lifesaving health information. If everyone gave just $5 we could translate 50 more chapters.

Make a giftMake a gift to support this essential health information people depend on.


HealthWiki > Kapag Walang Doktor ang Kababaihan > Kabanata 5: Usaping pangkalusugan ng mga batang babae


dalawang kabataang babaeng nakikinig sa isang mas nakatatandaSa pagitan ng edad 10 at 15, nagsisimulang lumaki at magbago ang katawan ng batang babae tungo sa katawan ng dalaga o nakatatanda. Puwede itong maging panahon ng tuwa at hirap. Nakakalito sa nagdadalaga kung bata pa siya o nasa tamang edad na—nasa bandang gitna ang katawan niya at may ginagawang mga bagay na hindi siya sanay. Dagdag na pabigat kung hindi ito pinag-uusapan, at baka hindi alam ng babae kung ano ang mangyayari. Nilalarawan sa kabanatang ito ang mga pagbabago, nagtuturo kung paano manatiling malusog ang bata babae habang lumalaki, at nagbibigay ng impormasyon para tulungan siyang gumawa ng tamang desisyon para sa malusog na buhay.Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017