Hesperian Health Guides

Bakit may mga babaeng nagpapalaglag

Sa kabanatang ito:

Palaging mahirap ang pagpapasyang magpalaglag. Tinuturo ng ibang relihiyon na mali ang aborsyon at hindi ito ligal o ligtas sa maraming bansa. Pero maraming dahilan na gusto pa ring magpalaglag ng babae. Eto ang ilang halimbawa:

Eto ang ilang halimbawa:

  • Sagad na sa kakayanan niyang mag-alaga ang dami ng anak niya.
  • Delikado sa kalusugan o buhay niya ang pagbubuntis.
  • Wala siyang partner na tutulong sumuporta sa bata.
  • Gusto niyang makatapos sa pag-aaral.
  • Ayaw niyang magkaanak.
  • Nabuntis siya matapos puwersahing makipagtalik.
  • May pumipilit sa kanyang magpalaglag.
  • Isisilang ang sanggol na may malubhang depekto.
  • May HIV o AIDS siya.


Pang-emerhensya na Paraan ng Kontrasepsyon

Maaaring mapigilan ang pagbubuntis ng babae na may pagtatalik na walang proteksyon sa nakaraang 5 araw, kung kikilos siya nang maagap (tingnan "Pang-emerhensyang paraan ng pagpaplano ng pamilya").


Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017