Hesperian Health Guides

Pagpaplano ng pamilya pagkatapos magpalaglag

Sa kabanatang ito:

Pagkatapos magpalaglag, maaaring mabuntis agad—kahit kasing-ikli ng 2 linggo. Maraming paraan ng kontrasepsyon ang kailangan ng panahon bago umepekto, kaya makipag-usap tungkol dito at gumamit ng isang paraan sa pinakamaagang kakayanin:

pakete ng 28 pildoras sa 4 na hanay
  • Pildoras: Puwedeng magsimula ng pildoras sa araw ng pagpapalaglag. Huwag maghintay nang lampas isang linggo.
two types of IUD in the palm of a hand
  • IUD: Kung walang panganib ng impeksyon, puwedeng magpasok ng IUD ang isang bihasa na health worker pagkatapos na pagkatapos ng pagpapalaglag.

Malamang hindi gusto ng babaeng nagpalaglag na nabuntis siya. Magandang pagkakataon ito para alukin siya ng impormasyon hinggil sa kontrasepsyon at kung paano makakakuha nito.

  • Iniksyon: Dapat ibigay ang unang iniksyon sa araw mismo ng pagpapalaglag, o hanggang isang linggo pagkatapos.
pang-iniksyon katabi ng botelya na may tatak na 'injectable contraceptive'
  • Implant: Puwedeng ilagay ang mga implant bago o pagkatapos lang ng pagpapalaglag, o hanggang isang linggo pagkatapos.
  • Isterilisasyon ng babae o tubal ligation: Kung mababa sa 3 buwan ang pagbubuntis, puwedeng i-ligate habang nagpapalaglag o pagkatapos na pagkatapos nito. Mahalagang gawin nang maingat ang desisyong ito. Permanente ang ligation.
  • Isterilisayon ng lalaki o vasectomy: Puwedeng gawin kahit kailan ang vasectomy. Permanente rin ito. Gawin nang maingat ang desisyon.
WWHD10 Ch15 Page 250-4.png
  • Condom: Puwedeng gumamit ng condom kapag nagsimulang magtalik muli. Nagpoprotekta rin ang condom laban sa mga impeksyon (INP), kasama na ang HIV.
WWHD10 Ch15 Page 250-5.png
  • Spermicide: Puwedeng gumamit ng spermicide kapag nagsimulang magtalik muli. Huwag gumamit ng spermicide kung merong HIV o maraming kapartner.
WWHD10 Ch15 Page 250-6.png
  • Diaphragm: Kung walang impeksyon o pinsala, puwedeng sukatan ng diaphragm bago o pagkatapos ng pagpapalaglag.

Para sa dagdag na impormasyon tungkol sa lahat ng mga paraang ito, tingnan ang kabanata tungkol sa "Pagpaplano ng Pamilya".

  • Natural na paraan (mucus at pagbibilang ng araw): Hindi gumagana ang mga paraang ito hanggang sa bumalik ang normal na pagregla.
basang mucus o uhog na nababanat sa pagitan ng hinlalaki at daliriHuling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017