Hesperian Health Guides

Relasyong sekswal

may katandaang lalaki at babae na magkatabing nakaupo sa kama

Kung edad lang ang batayan, walang dahilan na hindi masiyahan ang babae sa pagtatalik hangga’t siya’y nabubuhay.

Dagdag na impormasyon

sekswal nakasiyahan

Para sa ilang babae, ang menopause ay kalayaan mula sa mga sekswal na obligasyon ng pag-aasawa. Ang iba naman ay mas nagkakainteres sa seks dahil wala nang pangamba ng diginustong pagbubuntis. Pero patuloy na nangangailangan ng pagtangi at pagmamahal ang lahat ng babae.

Habang tumatanda ang babae, maaaring makaapekto sa relasyong sekswal ang ilang pagbabago sa kanyang katawan:

  • Maaaring mas matagal siya bago mag-init sa pakikipagtalik (nangyayari din ito sa mga lalaki).
  • Maaaring mas tuyo ang puwerta niya, kaya hirap siya sa pakikipagtalik, o mas madali siyang ma-impeksyon sa ari o sa ihian. Maaari rin nitong dagdagan ang panganib na magka-HIV na impeksyon.
Ano ang gagawin:

Huwag gumamit ng pampadulas mula sa petrolyo o langis na may pabango. Makakapagdulot ito ng iritasyon sa puwerta.

Dagdag na impormasyon

pakikipagseks na tuyo ang ari

  • Sikaping habaan ang panahon bago makipagseks, para makagawa ng natural na pamamasa ang iyong puwerta. Sa pakikipagtalik, puwedeng gumamit ng laway, halamang langis (mais, olive), o iba pang pampadulas tulad ng spermicide.
MAHALAGA! Huwag gumamit ng langis kung magko-condom. Pahihinain nito ang condom at puwedeng mapunit.
  • Kung hirap ang partner mo na tigasan ng titi, sikaping malaman kung saan siya nasasarapan. Baka mag-iinit siya mula sa paghipo.
  • Para maiwasan ang problema sa pag-ihi, huwag mong patuyuin ang puwerta bago ka makipagtalik. Matapos makipagtalik, umihi sa pinakamaagang pagkakataon para mapalabas ang anumang mikrobyo sa ihian.
Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017