Hesperian Health Guides

Ang siklo ng karahasan

Kadalasan, mukhang nagsasariling pangyayari ang unang marahas na atake. Pero sa maraming kaso, pagkatapos mangyari ang unang karahasan, nabubuo ang sumusunod na siklo:

paglalarawan ng siklo ng karahasan gamit ang ulan, tapos araw, at sa huli ay madilim na ulap na may kidlat

Karahasan
Pamumuo ng tensyon
Kalmadong panahon


  • Karahasan: suntok, sampal, sipa, sakal, paggamit ng sandata o bagay, sekswal na abuso, abuso sa salita at pananakot
  • Kalmadong panahon: Maaaring itanggi ng lalaki ang karahasan, mangatuwiran, humingi ng pasensya o patawad, o mangako na hindi na ito mangyayari uli.
  • Pamumuo ng tensyon: galit, pagtatalo, paninisi, abuso sa salita

Sinusubukan ng ibang babae na pumutok agad ang karahasan para matapos na ito, at makapunta na nang mas mabilis sa kalmadong panahon


Habang nagpapatuloy ang karahasan, paikli nang paikli ang kalmadong panahon para sa maraming magpartner. Habang nawawasak ang lakas ng loob ng babae, humihigpit ang kontrol ng lalaki sa kanya, hanggang sa malubos ito at hindi na niya kailangan pang mangako na magbabago.


Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017