Hesperian Health Guides

Kabanata 18: Karahasan laban sa kababaihan

HealthWiki > Kapag Walang Doktor ang Kababaihan > Kabanata 18: Karahasan laban sa kababaihan

Fil Wwhnd10 Ch18 Page 313-1.png

Walang tamang katuwiran para bugbugin o abusuhin ang sinuman, sa anumang paraan.

Araw-araw, sinasampal, sinisipa, binubugbog, hinihiya, tinatakot, sekswal na inaabuso at pinapaslang ang mga babae ng mga partner nila. Pero madalas, hindi nababalitaan ang mga karahasang ito dahil maaaring nahihiya, walang masulingan at natatakot magsalita ang mga babaeng inaabuso. Maraming mga doktor, nurse at health worker ang hindi kumikilala sa karahasan bilang isang seryosong problemang pangkalusugan.it is.

Ang kabanatang ito ay tungkol sa iba’t ibang klase ng karahasan na nagaganap sa mga bata at may edad na babae. Makakatulong itong maintindihan kung bakit may karahasan, ano ang magagawa tungkol dito, at paano kikilos para sa pagbabago sa komunidad.Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017