Hesperian Health Guides

Bakit nakikisama pa rin ang mga babae sa nanda dahas sa kanila

dalawang babaeng nag-uusap sa tabi ng malungkot na babaeng hindi nila nakikita

Dapat ingatan niya na hindi masyadong galitin ang asawa
Bakit hindi na lang niya iwanan?
Pamamahay ko ito. Ayaw kong umalis; gusto ko lang na tumigil siya sa pananakit. At saka, saan ako pupunta? Papatayin muna niya ako!

“Bakit hindi siya umaalis?” Kung ito ang itatanong, lumalabas na sa tingin natin, ang karahasan ay personal na problemang dapat lutasin ng babae. Kailangan maging responsable ang buong komunidad para sa kalusugan at kagalingan ng bawat tao sa komunidad.


“Bakit hindi siya umalis?” Ito madalas ang unang tanong ng karamihan kapag nakarinig na may babaeng inaabuso. Maraming dahilan kung bakit nananatili sa isang abusadong relasyon. Kasama na rito ang:

  • pangamba at pananakot. Maaaring nanakot ang lalaki na, “Papatayin kita, ang mga bata, ang nanay mo... kung magtatangka kang umalis.” Baka iniisip ng babae na sa pananatili, ginagawa niya ang pinakamahusay na hakbang para protektahan ang sarili at iba.
  • walang pera, at walang ibang mapuntahan. Lalong totoo ito kung nakontrol ng lalaki ang lahat ng pera at hindi siya napapayagang makipagkita sa pamilya at kaibigan.
  • walang proteksyon. Maaaring walang makakapigil sa lalaki na sundan siya at patayin.
  • hiya. Maaaring sa tingin niya ay kasalanan niya ang karahasan, o na ‘tama lang’ na saktan siya.
  • paniniwala ng relihiyon o kultura. Maaaring sa tingin niya ay tungkulin niyang panatilihing buo ang pagsasama, anuman ang mangyari sa kanya.
  • pag-asa sa pagbabago. Maaaring sa pakiramdam niya, mahal pa niya ang lalaki at gusto niyang magpatuloy ang relasyon. Baka sa tingin niya, may paraan pa para mapahinto ang karahasan.
  • nakokonsensiya na iwanang walang ama ang mga anak.


Pero baka mas mabuting itanong ito: “Bakit hindi lumayas ang lalaki?” Kung tatanungin natin kung bakit ayaw umalis ng babae, lumalabas na sa tingin natin, ito’y personal niyang problema na dapat niyang lutasin. Maling isipin na problema lang niya ang karahasan.

  • Kailangang maging responsable ang buong komunidad sa kalusugan at kagalingan ng bawat tao sa komunidad.
  • Lalaki ang gumagawa ng krimen. Siya ang lumalabag sa karapatan ng babae na mabuhay nang ligtas, o pumapatay sa babae. Dapat banggain at pahintuin ang kanyang mga ginagawa.Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017