Hesperian Health Guides

Kabanata 22: Hindi normal na pagdurugo mula sa puwerta

HealthWiki > Kapag Walang Doktor ang Kababaihan > Kabanata 22: Hindi normal na pagdurugo mula sa puwerta

WWHND10 Ch22 Page 359-1.png

Kung biglaang magbago ang pagregla, palaging isipin ang posibilidad na buntis ka—kahit na gumagamit ng kontrasepsyon.

Normal para sa buwanang pagregla na pana-panahong magbago dahil sa karamdaman, tensyon, pagbubuntis, pagpapasuso, mahabang paglalakbay, sobrang trabaho, o pagbabago sa kinakain. Pero kung nagbago nang biglaan, tumagal nang lampas sa ilang buwan, o may kasabay na ibang problema, maaaring palatandaan ito ng mas seryosong problema sa kalusugan.

Palatandaan ng panganib:

Kung may alinman sa mga palatandaan ng panganib na ito, maaaring kailangan agad ng tulong medikal. Pumunta sa nakatalang pahina para sa dagdag na impormasyon.


Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017