Hesperian Health Guides

Mga problema sa obaryo

Cyst sa obaryo

Ang cyst na ito’y supot na puno ng likido na tumutubo sa obaryo. Nangyayari lang ito sa panahon na kayang magbuntis ng babae, sa pagitan ng pagdadalaga at menopause. Maaaring magdulot ang cyst ng pananakit sa isang panig ng puson, at hindi regular na pagregla. Pero sa karamihan ng babae, nalalaman lang nilang may cyst kapag nakapa ng health worker sa pag-pelvic exam.

Ilang buwan lang tumatagal ang karamihan ng cyst, tapos ay kusang nawawala. Pero lumalaki nang husto ang ilan at kailangang operahan at tanggalin. Kung mayroon kang matinding pananakit, magpatingin agad sa isang health worker.

obaryo na may mga cyst
cyst
matris
normal na obaryo

Kanser sa obaryo

Hindi karaniwan ang kanser sa obaryo. Madalas walang babalang palatandaan, pero maaaring makapa ng health worker ang napakalaking obaryo habang gumagawa ng pelvic exam. Ginagamit ang operasyon, gamot at radiation para lunasan, pero napakahirap ang ganap na pagpapagaling.


Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017