Hesperian Health Guides

Kapag nagtatrabaho sa labas ang nanay

babaeng manggagawa sa tabi ng makinang pantahi na nakikipag-usap sa kanyang amo
Pero puwede siyang magkasakit kung hindi ko mapasuso.

Hindi dapat papiliin ang nanay sa pagitan ng kanyang trabaho at kalusugan ng kanyang anak.

Maraming nanay ang nagtatrabaho na ngayon sa labas ng bahay. Pinapahirapan nito ang nanay na puro gatas mula sa suso ang ibigay sa sanggol sa unang 6 na buwan.

Kailangan ng tulong ng mga nagtatrabahong ina. Sa ilang trabaho, naisasama ng nanay ang sanggol sa loob ng ilang buwan. Pinakamadali ito para sa pagpapasuso. Puwede ring dalhin ng taga-alaga ang sanggol sa nanay kapag panahon na ng pagpapakain. Kung may malapit na arugaan ng bata (child day care), baka puwede siyang magpasuso kapag break sa trabaho. May mga kompanya na nagtatayo ng sentrong arugaan ng bata para malapit lang sa mga magulang ang anak nila.

Narito ang ilang paraan para matiyak na puro gatas ng ina ang pagkain ng sanggol habang nasa trabaho ka:


babaeng nakangiti habang nagtatrabaho na may sanggol sa kanyang likod

Isama mo ang sanggol sa
loob ng 6 na buwan.
O kaya’y ipadala sa iyo ang sanggol kapag panahon na ng pagpapakain.
babaeng iniaabot ang sanggol sa isa pang babae

Kung kasama mo ang sanggol, mula sa suso mo lang siya pakainin. Kung kasama mo siyang matulog sa gabi, baka mas madami ang susuhin niya, na makakatulong sa iyo na gumawa ng sapat na gatas.

Dagdag na impormasyon

AIDS
pagpapasuso at AIDS

Ipinapakiusap ng ilang babae na pasusuhin ang kanilang sanggol ng isang kaibigan o kamag-anak, tulad ng lola ng bata. Kung gusto mong pasusuhin ng iba ang iyong sanggol, dapat alam mong malusog ang taong iyon at walang panganib na magka-HIV/AIDS.
Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017