Hesperian Health Guides

Paano bubuti ang pakiramdam

Sa kabanatang ito:

Para mapagaling mula sa INP, kailangan mo ang mga gamot na nailarawan sa kabanatang ito. Para naman guminhawa ang pakiramdam mula sa mga palatandaang dulot ng INP:

WWHND10 Ch16 Page 278-1.png
  1. Kung may pagsusugat o pangangati sa ari, umupo sa batya na may malinis at maligamgam na tubig sa loob ng 15 minuto, 2 beses sa isang araw. Gawin ito hanggang umige ang pakiramdam. Kung sa tingin mo ay may impeksyon ka mula sa yeast, puwedeng dagdagan ng katas ng kalamansi, suka, yogurt (na walang asukal) o maasim na gatas ang maligamgam na tubig.

  2. masayang magpartner na naglalakad habang magkaakbay
  3. Huwag makipagtalik hangga’t hindi bumubuti ang pakiramdam.

  4. babaeng naglalaba ng damit sa sapa
  5. Sikaping magsuot ng panloob na damit na yari sa cotton. Hinahayaan nitong mahanginan ang ari na nakakatulong sa paghilom.

  6. Labhan ang mga panloob na damit minsan isang araw at ibilad sa araw. Pinapatay nito ang mga mikrobyo na sanhi ng impeksyon.

  7. Gumamit ng banayad na gamot para sa pananakit.

  8. Kung may sugat o ulser sa ari at masakit kung umihi, magbuhos ng malinis na tubig sa ari habang umiihi. O umupo sa batya ng malamig-lamig na tubig habang umiihi.


Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017