Hesperian Health Guides

Kabanata 16: Impeksyon na naihahawa sa pagtatalik (INP) at iba pang impeksyon sa ari

Every day 20,000 people visit the HealthWiki for lifesaving health information. If everyone gave just $5 we could translate 50 more chapters.

Make a giftMake a gift to support this essential health information people depend on.


HealthWiki > Kapag Walang Doktor ang Kababaihan > Kabanata 16: Impeksyon na naihahawa sa pagtatalik (INP) at iba pang impeksyon sa ari


babae at lalaking nag-uusap habang naglalakad papuntang health center
Ayaw kong pumunta sa klinika.
Pero kung hindi tayo sabay na maggagamot, maiimpeksyon lang tayo ulit.

Maiiwasan ang maraming seryosong problema kung maagang magpapagamot ng INP ang magpartner.

Makakatulong din ang kabanatang ito sa paglunas sa ilang mga problema sa ari na hindi sa pagtatalik nakukuha.

Ang mga impeksyon na naihahawa sa pagtatalik, o INP, ay impeksyon na naipapasa mula sa isang tao papunta sa iba habang nakikipagtalik. Puwedeng magdulot ng INP ang anumang klase ng pagtatalik. Puwedeng titi sa puwerta na pagtatalik, o titi sa puwit, o bibig sa ari (bibig sa titi, bibig sa puwerta). Minsan, naipapasa ang INP kahit sa pagkuskos o pagdampi lang ng may impeksyong titi o puwerta sa ari ng ibang tao. Puwedeng maipasa ang INP mula sa buntis na babae papunta sa kanyang sanggol, bago manganak o habang nanganganak. Pinapataas ng INP ang panganib na makakuha o makapagpasa ng HIV.

Kung hindi gagamutin nang maaga, puwedeng magdulot ang mga INP ng:

  • pagkabaog kapwa sa lalaki at babae.
  • sanggol na sobrang aga, sobrang liit, o bulag kung ipanganak.
  • pagbubuntis sa tubo o sa labas ng matris (ectopic).
  • pagkamatay mula sa matinding impeksyon.
  • matagalang pananakit sa puson.
  • kanser sa cervix.


Huling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017