Hesperian Health Guides

Klase ng pananakit sa puson

Maraming posibleng sanhi ang pananakit sa puson. Maaaring mahirap tukuyin ang sanhi dahil napakaraming organo ang magkakatabi sa tiyan.


Klase ng Sakit Maaaring dulot ng Ano’ng gagawin
Matindi, di karaniwang pananakit habang may regla o matapos na hindi dumating ang regla
WWHND10 Ch21 Page 354-2.png
pagbubuntis sa tubo (ectopic pregnancy)
AGAPAN! Pumunta agad sa ospital.
Tuloy-tuloy na pananakit habang may buwanang pagregla
WWHND10 Ch21 Page 354-3.png
fibroids
Tingnan: ‘pananakit kasabay ng regla’, at ‘mga problema sa matris’.
Gumamit ng banayad na gamot sa pananakit
Pinupulikat habang may buwanang regla normal na pag-impis ng matris. Nakakapalala ng sakit ang ilang klase ng IUD Tingnan: ‘pananakit kasabay ng regla’.
Kung huli ang dating ng buwanang regla
WWHND10 Ch21 Page 354-4.png


nakunan
Kung tumindi ang pananakit, pumunta sa ospital.
Pananakit matapos manganak, makunan, o magpalaglag impeksyon mula sa mga piraso ng inunan na naiwan sa matris, o mikrobyong nakapasok sa matris sa panganganak o pagpapalaglag Tingnan: ‘impeksyon sa matris’, at ‘impeksyon matapos magpalaglag’
Matinding sakit, meron man o walang lagnat (impeksyon):


kasabay o matapos magka-INP o pelvic na impeksyon

isang panig ng tiyan, may pagkaduwal, pagsusuka, lagnat at walang gana kumain


WWHND10 Ch21 Page 355-1.png


pelvic na impeksyon, o supot ng nana sa puson (pelvic abscess)
AGAPAN! Pumunta agad sa ospital.
appendicitis o iba pang impeksyon sa bituka


impeksyon sa bato
AGAPAN! Pumunta agad sa ospital.


Tingnan: ‘impeksyon sa bato/pantog’

Pananakit na may pagtatae impeksyon sa bituka ng bacteria o parasitiko Tingnan: ‘pagtatae’
Matinding pananakit sa UNANG 3 buwan ng pagbubuntis, madalas may pagdurugo na nawawala’t bumabalik
WWHND10 Ch21 Page 355-2.png
pagbubuntis sa tubo (ectopic pregnancy)
AGAPAN! Pumunta agad sa ospital.
Matinding pananakit sa HULING 3 buwan ng pagbubuntis, may pagdurugo man o wala
WWHND10 Ch21 Page 355-3.png


nakalas ang inunan mula sa dingding ng matris
AGAPAN! Pumunta agad sa ospital.
Katamtaman at panapanahong pananakit habang nagbubuntis malamang normal Hindi kailangan ng panlunas
Pananakit na may madalas na pag-ihiPananakit na may dugo sa ihi
WWHND10 Ch21 Page 355-4.png
impeksyon sa pantog o bato

namuong bato sa loob ng bato
Tingnan: ‘impeksyon sa bato/pantog’.
Tingnan: ‘bato sa loob ng bato o pantog’
Pananakit na may discharge o kaunting pagdurugo mula sa puwerta, minsan may kasamang lagnat
WWHND10 Ch21 Page 355-5.png


pelvic na impeksyon na maaaring dulot ng impeksyon na naihahawa sa pagtatalik, o impeksyon matapos makunan, magpalaglag, o manganak
Tingnan: ‘PID’, ‘impeksyon sa matris’, at ‘impeksyon matapos magpalaglag’.
Masakit habang nakikipagtalik
WWHND10 Ch21 Page 356-1.png
tumutubo sa obaryo (ovarian cyst),

pelvic inflammatory disease (PID), o pek - lat mula sa lumang pelvic na impeksyon

fibroids

di gustong pakikipagtalik
Tingnan: ‘PID’

Tingnan: ‘mga problema ng obaryo’.

Tingnan: ‘mga problema sa matris’.

Tingnan: ‘masakit ang pakikipagtalik’.
Pananakit kapag kumikilos, naglalakad o nagbubuhat lumang pelvic na impeksyon, o anuman sa mga dahilang nakalista sa taas Gumamit ng banayad na gamot sa sakit, kung kailangan.
Pananakit na tumatagal lang nang ilang oras sa gitna ng buwanang pagregla
Fil WWHND Ch21 Page 356-2.png
naiirita ang lining ng tiyan kapag naglabas ng itlog ang obaryo (obulasyon) dahil may kaunting dugo
Gumamit ng banayad na gamot sa sakit, kung kailangan.
Tingnan: kabanatang “Pagkilala sa Ating Katawan.”
Pananakit sa unang 3 linggo matapos malagyan ng IUD
WWHND10 Ch21 Page 356-3.png
pinakamadalas ang impeksyon mula sa IUD kapag kalalagay pa lang ng IUD
Magpatingin agad sa isang health worker.
Pananakit na walang iba pang palatandaan
pelvic na impeksyon, na maaaring magdulot ng pananakit sa tiyan o ibabang bahagi ng likod na tumatagal ng ilang buwan o taon; tuloy-tuloy ang sakit o nawawala-at-bumabalik
Magpatingin sa health worker na marunong magpelvic exam
impeksyon sa bituka mula sa bacteria o parasitiko Kumonsulta sa health worker o sa Where There is No Doctor.
tumor o tumutubo sa matris o obaryo Magpatingin sa health worker na marunong magpelvic examHuling binago ang pahinang ito: 11 Set 2017